Statuten en huishoudelijk reglement

De Nederlandse Lathyrus Vereniging is statutair gevestigd te Utrecht en opgericht op 7 september 1927. De naam van de vereniging kan afgekort worden als NLV, in het spraak gebruik wordt de volledige naam gehanteerd.

De statuten en het huishoudelijk reglement vindt u hier: statuten en huishoudelijk reglement

Het doel van de NLV is het kweken van Lathyrus te bevorderen.
Deze doelstelling probeert de vereniging te bereiken door:

het geven van voorlichting aan zowel professionele als amateur-kwekers van Lathyrus;
het onderhouden van contacten met buitenlandse leveranciers van lathyruszaden;
het organiseren van een jaarlijkse landelijke Lathyrus tentoonstelling;
het meewerken aan andere tentoonstellingen waar Lathyrus wordt ingezonden, bijvoorbeeld Keukenhof;
het uitgeven van een teeltbeschrijving en dergelijke;
het verrichten van keuringen van de op de tentoonstelling ingezonden Lathyrus;
het onderhouden van contacten met Groei & Bloei en het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN), teneinde het kweken van Lathyrus door leden van deze vereniging te stimuleren.