Bestuur van de vereniging

Het bestuur van de Nederlandse Lathyrus Vereniging bestaat uit 5 personen, te weten:

Erik Kohlenberg – Voorzitter
vacature – Secretaris
Annelies Hoogeveen – Penningmeester
Rob Hoogeveen – Bestuurslid
Marja de Jonge – Bestuurslid
Jan Ruesink – Bestuurslid

Het bestuur wordt door de algemene vergadering gekozen. Het gekozen bestuur kiest uit haar midden de voorzitter, secretaris en penningmeester. Samen vormen zij het dagelijkse bestuur van de vereniging.