Bestuur van de vereniging

Het bestuur van de Nederlandse Lathyrus Vereniging bestaat uit 5 personen, te weten:

Ton van Hulten – Voorzitter
Marja de Jonge – Secretaris
Bertus Damen – Penningmeester
Jan Ruesink – Bestuurslid
Rob Hoogeveen – Bestuurslid

Het bestuur wordt door de algemene vergadering gekozen. Het gekozen bestuur kiest uit haar midden de voorzitter, secretaris en penningmeester. Samen vormen zij het dagelijkse bestuur van de vereniging.

Naast het bestuur zijn er nog leden actief in bijzondere verenigingsactiviteiten:

Vacature, webbeheerder, voorlichting en PR, (e-mail)
Jan Ruesink, verzorgt de teeltinformatie